Կա մի բան, որ աշխարհի զանազան ծայրերից կարող է միավորել հայերին հոգով, մտքով և արյունով, այն է՝ ԱԶԳԱՅԻՆ ՍԵՐԸ:

Րաֆֆի

Դէպի ներգաղթ... Վարդգէս Գուրուեան

am
Depi nergaght`... Vardges Gowrowean_31804

ՙՀիմա եկել է գաղափարները կեանքի կոչելու ժամանակը: ... Ոտքերի վրայ ամուր կանգնած մեր հայրենիքը այսօր ոյժ եւ կամք ունի վերջապէս մշակելու Հայաստան-Սփիւռք յարաբերութիւնների ռազմավարական զարգացման հայեցակարգը՚:

ՙՄենք արձանագրում ենք, որ ժողովրդագրական միտումները մեր երկրում խիստ մտահոգիչ են ... : Առաջիկայ բոլոր տարիների մեր քայլերն ուղղուելու են Հայաստանում բնակչութեան բնական աճի տեմպերի աւելացմանը, արտագաղթի եւ ներգաղթի յարաբերակցութեան էապէս վերափոխմանը: Մենք յայտարարել ենք, որ մեր նպատակն է, որպէսզի Հայաստանը 2040 թուականին ունենայ առնուազն 4 միլիոն բնակիչ՚£

ՀՀ Նախագահ Սերժ Սարգսեանի խօսքերէն ` Հայաստան - Սփիւռք

Համահայկական 6-րդ Համաժողովին արտասանուած

 

Նախագահ Սերժ Սարգիսեան, Նոյեմբեր 9, 2017ին, վարչապետին եւ կառավարութեան բարձրաստիճան պաշտօնեաներու եւ աշխատանքի եւ ընկերային հարցերու, առողջապահութեան, գիւղատնտեսութեան, ելեւմտական, տնտեսական զարգացման եւ ներդրումներու, Սփիւռքի եւ արտաքին գործոց նախարարներու եւ անոնց մասնագէտներուն, ինչպէս նաեւ այլ բաժիններու պատասխանատուներուն հետ խորհրդակցական ժողով մը գումարած է ուր քննուած են արտագաղթի պատճառները, անոնց դարմանումի միջոցները եւ ներգաղթ կազմակերպելու եւ Հայաստանի բնակչութեան թիւը մինչեւ 2040 թուականը չորս միլիոնի (4,000,000) հասցնելու կարելիութիւններն ու միջոցները:

Նախագահ Սերժ Սարգիսեանի այս շատ կարեւոր ժողովը ցոյց կու տայ որ Հայաստանի Հանրապետութեան ղեկավարները լոզունգային ճառախօսութիւններէն սկսած են գործնական ծրագրումի անցնիլ եւ աշխատիլ իրականացնել իրենց խոստումները:

Հայաստան - Սփիւռք Համահայկական 6-րդ Համաժողովի իր ելոյթին մէջ, ՀՀ Նախագահը ըսաւ նաեւ որ ՙմիայն ծնելիութեան մակարդակի աւելացման, մարդկանց կեանքի տեւողութեան երկարացման եւ ժողովրդագրական պատկերը բարելաւող միւս քայլերով մենք այդ նպատակին (4 միլիոն) դժուարութեամբ կը հասնենք ... : Հետեւաբար նպատակադրումը ենթադրում է գալիք 25 տարիների ընթացքում դէպի Հայաստան ներգաղթի լուրջ ցուցանիշների ձեռքբերում: ... Յաջորդ Հայաստան - Սփիւռք համաժողովը

լինելու է ՙ4 միլլիոնանոց Հայաստան՚ ծրագրի համահայկական քննարկման հաւաքն ու դրա իրականացման ընթացքի իրական սկիզբը՚:

Հոս պիտի ուզէի ՀՀ իշխանաւորներուն առաջարկել որ չսպասեն մինչեւ յաջորդ Հայաստան - Սփիւռք համաժողովին, այլ ` կարելի փութով սփիւռքէն մասնագէտներ հրաւիրեն (ընկերաբաններ, գործատէրեր, արդիւնաբերողներ, կուսակցապետներ, զանազան միութիւններու ղեկավարներ, լուրջ մտաւորականներ, եւայլն), որպէսզի միասնաբար խորհրդակցին, ծրագրեն, կազմակերպեն եւ իրագործեն ներգաղթի հրամայական իրագործումը: 1500 հոգի հրաւիրելու պէտք չկայ: Քանի մը տասնեակ մասնագէտներ բաւարար են:

Բնականաբար ներգաղթ կազմակերպելը ահաւոր գործ է: Նախ` նախապայմանները պէտք է ստեղծել:

Կը կարծեմ որ այն նախապայմաններէն մին Հայրենիք - Սփիւռք զիրար ճիշդ հասկնալն է: Եթէ Հայրենիքը ՙմիակամ՚ է իր պետականութեամբ, կառավարութեամբ, իշխանութեամբ, եկեղեցիով եւ ժողովուրդով, ուրեմն դիւրին է որպէս ՙմէկ կողմ՚ ներկայանալ: Բնականաբար պետութիւնը պիտի առաջնորդէ, ղեկավարէ այս ՙկողմ՚ը:

Սփիւռքը՞ ... սփիւռքը քանի՞ շերտաւորումներ ունի, այս ՙանճաշակ մոզայիք՚ը, այս ՙանկազմակերպ զանգուածները՚ քանի՞ կտորներէ կը բաղկանայ եւ ի՞նչ են զայն միաւորելու կարելիութիւնները:

Եթէ անկեղծօրէն պիտի խօսինք, ուրեմն պիտի չվախնանք ճշմարտութենէն:

Նախ աշխարհագրականօրէն սփիւռքը քանի՞ մասերու բաժնուած է: Մեծ ու փոքր գաղութներն ու համայնքները նկատի առնելով, իրականութեան մօ՞տ է եթէ ըսեմ որ շուրջ 100 գաղութներ կան աշխարհի հինգ (ըստ ոմանց վեց) ցամաքամասներու վրայ տարածուած, զանազան երկիրներու եւ քաղաքներու մէջ ցրուած: Լաւ, սեպենք որ այս մեծ հարց մը չէ: Հաղորդակցութեան ներկայ միջոցներով, կարելի է այս խումբերը իրար կապել ... : Բայց հոս կան նաեւ տարբեր երկիրներու մէջ հասակ առած սերունդներուն մտածելակերպն ու հոգեբանութիւնը` ըստ այդ երկիրներու բնիկ ժողովուրդներուն մշակոյթին, քաղաքակրթութեան եւ քաղաքականութեան: Արաբական երկիրներու մէջ մեծցած տղուն մտածելակերպն ու հոգեբանութիւնը հիմնականօրէն տարբէր է Եւրոպայի, Ամերիկաներու կամ Աւստրալիոյ մէջ հասունցած երիտասարդներէն:

Հապա՞ մեր բաժնուած եկեղեցին: Էջմիածնական եւ Կիլիկեան Կաթողիկոսութիւններու հետեւորդները ՙմրրկաւ էին բաժնուած՚, բայց տակաւին 60 տարիները բաւարար չեղան հասկացողութեան մը գալու:

Զիրար հակասող եւ յաւերժ իրարամերժ մեր աւանդական երեք կուսակցութիւննե՞րը:

Բազմազան եւ բազմագոյն ՙՄշակութային՚, ՙԵրիտասարդական՚ ՙգրական՚ եւ այլ ՙՄիութիւն՚ները ե՞րբ պիտի միանան կամ ՙԿեդրոնական Մարմին՚ մը ունենան:

Հայրենակցական միութիւնները՞ ... : Գոնէ Լոս Անճելըսի մէջ, Իրանահայն ու Պոլսահայը, լիբանանահայն ու սուրիահայը, պուլկարահայը, յունահայն ու ռումանահայը, հաճընցին եւ տէօրթեոլցին, այնթապցին, սիսեցին եւ թոմարզացին ... շարունակե՞մ, շատ վերապահութեամբ կը մօտենան իրարու: Հոս, ՙհամագործակցութիւն՚ եթէ կայ, շատ մակերեսային է: Քանի մը ձեռնարկ միասնաբար կը կազմակերպեն եւ` վերջ: Հա՛: Հիմա կրնանք ասոնց վրայ աւելցնել Արեւմըտահայ Սփիւռքը եւ Հայաստանցիներու Սփիւռքը: Երկու յստակօրէն բաժնուած ու զիրար չհանդուրժող զանգուածներ: Չխօսիմ տակաւին անգլիախօս ՙհին՚ սերունդին մասին ոչ մէկ շփում կþուզէ ունենալ ՙնորեկներուն՚ հետ:

Մտածենք այս խայտաբղէտ սփիւռքը մէկ յայտարարի տակ բերելու մասին եւ յետոյ նայինք թէ ինչպէ՞ս կրնանք զայն խթանել ներգաղթի գործին լուծուելու:

Քսաներորդ դարու միջին կէսին երեք պաշտօնական ներգաղթներ կազմակերպուեցան: Հոս նկատի չունիմ Առաջին եւ Երկրորդ Հանրապետութիւններու ժամանակ Հայաստան հրաւիրուած արտերկրի մտաւորականներն ու զանազան մարզերու մասնագէտները` հայրենիքը վերաշինելու:

Առաջին պաշտօնական ներգաղթը տեղի ունեցաւ 1931 Դեկտեմբերին, երբ 1988 հայեր, մեծ մասամբ որբեր, Հայկական Բարեգործական Ընդհանուր Միութեան կազմակերպութեամբ Հայաստան ներգաղթեցին:

Երկրորդ եւ ամենաբազմանդամ ներգաղթը տեղի ունեցաւ 1946-1948 թուականներուն:

Մինչեւ 1950-ական թուականները, սփիւռքահայութեան վիճակը իրապէս որ ողբալի էր: Ցեղասպանութեան վէրքը տակաւին կը կոտտար: Վերապրողներուն վիշտը ահաւոր էր: Յունաստանի, Սուրիոյ, Լիբանանի եւ քիչ մը ամէն տեղ Միջին Արեւելքի մէջ, հայ զանգուածներուն տնտեսական վիճակը ողորմելի էր (Եգիպտոսի հին գաղութը այս խումբին չի պատկանիր): Ես շատ լաւ կը յիշեմ 1950-ական թուականներուն Պէյրութի հայկական թաղամասերու ողբալի վիճակը: Պէյրութցիները, մանաւանդ տարեց սերունդը, շատ լաւ պիտի յիշեն Մասլախի, Թիրօ Քեմփի, Չարչապուքի, Հայաշէնի, Հաճընի, Պուրճ Համուտի եւ այլ քեմփերու թիթեղաշէն հիւղակները: Փայտաշէն հիւղակները նիւթապէս աւելի ՙբարեկեցիկ՚ներու վերապահուած էին... : Հիւանդութիւննե՞րը, դեղօրայքի պակասը՞, սնունդի անբաւարարութիւնը՞, ձմրան ցուրտը՞ ` երբ բաւարար հագուելիք չունէիր եւ այլ դժուարութիւնները ինչպէ՞ս պիտի լուծուէին: ՙ Յունաստանի մէջ թոքախտի համաճարակով բռնուած

գաղթականներուն վիճակը այնքան անտանելի էր որ մարդիկ անգամ խոտ էին ուտում՚: Հալէպի, Մուսուլի հիւղաւաննե՞րը: Այս էր հայ սփիւռքին տնտեսական ողբերգական, իրական վիճակը: Այդ վիճակին մէջ գտնուող զանգուածները աւելի հակամէտ պիտի ըլլային ներգաղթելու, ոչ ամպայման հայրենասիրութեամբ ...

1950-ական թուականներու վերջերը բայց մանաւանդ 1960-ական թուականներուն հայութեան վիճակը զգալի բարելաւում արձանագրեց Լիբանանի եւ Միջին Արեւելքի մէջ. սակայն, Եգիպտոսի մէջ Ապտէլ Նասէրի ազգայնացումներով, 1975-էն ետք, Լիբանանի եւ ապա Սուրիոյ քաղաքացիական պատերազմներուն, Իրանի Յեղափոխութեան եւ Իրաքի պատերազմներուն պատճառով` մեծապէս վնասուեցաւ:

Այս գաղութներուն մէջ, հայրենիքի կորուստը եւ կարօտը շատ ծանր կը կշռէր մարդոց հոգեբանութեան վրայ: Ջարդերէն եւ Տէր Զօրի անապատներէն ճողոպրած խլեակները երբ հագուստի համար դրամ սկսան խնայել, միակ գոյնը որով կը հագուէին մեր մայրերն ու մեծ մայրերը ` սեւ գոյն էր (բայց արդէն սեւը գոյներու բացակայութիւնն է): Այս մարդոց սիրտերուն մէջ հայրենիքի գաղափարը սուրբ էր: ԿԱՐՕՏը ունէին անոնք իրենց պապենական տուներուն եւ հողերուն, գիւղերուն, պարտէզներուն եւ աւաններուն: Հայաստանէն եկող իւրաքանչիւր խապրիկ կը խանդավարէր ու կþուրախացնէր զիրենք: Համաշխարհային Երկրորդ Պատերազմին, Սովետական Միութիւնը, իմա Սովետական Հայաստանը յաղթական դուրս եկած էր պատերազմէն, եւ այս` սքանչելի առիթ էր եւ պատճառ` հպարտանալու, յոյսով եւ հաւատքով լեցուելու Հայաստանի հանդէպ, հայութեան ապագային հանդէպ - վերապրելու բնազդային, կիրքի՛ն հանդէպ: Եւ այս պայմաններուն մէջ, յանկարծ` ՆԵՐԳԱՂԹ... :

Աւելի քան 100,000 հայեր մեծ խանդավառութեամբ ճամբայ ելան դէպի Հայաստան, դէպի Հայրենիք, դէպի ՙաւետեաց երկիր՚: Ներգաղթը մասամբ փրկութիւն էր իրենց համար: Իմ մօրենական մեծ հայրս ալ Հայաշէնի մէջ իր տունը ծախած էր եւ պատրաստուած ներգաղթելու, սակայն ՙթիւերնին չէ ելած՚, եւ ստիպուած ամէն բան ծայրէն սկսած էին շինել:

Երրորդ պաշտօնական ներգաղթը տեղի ունեցաւ 1962-1963 թուականներուն: Կիպրոսէն, Եգիպտոսէն եւ մերձակայ այլ գաղութներէ քանի մը հազար հայեր ներգաղթեցին Հայաստան: Այս խումբին տնտեսական կացութիւնը շատ աւելի բարւոք էր քան 1946-ի ներգաղթողներուն վիճակը, սակայն, կոյր հայրենասիրութիւնն ու երազատեսութիւնը հոս ալ իր ՙդրական՚ ազդեցութիւնը գործեց:

Հոս պէտք է աւելցնել նաեւ վերջին հնգամեակին տասնեակ մը հազար Սուրիահայերու ներգաղթը դէպի Հայաստան, Սուրիոյ քաղաքացիական պատերազմի եւ Հալէպի ու շրջակայքի անապահովութեան պատճառաւ: Կþուզեմ հաւատալ եւ ցանկալ որ այս ներգաղթած Հալէպահայերը մնան եւ զարգացնեն մեր հայրենիքը իրենց արհեստներով,

հնարամտութիւններով եւ աշխատասիրութեամբ: Մենք դաս պէտք է առնենք հրեաներէն, որոնք, 1930 ական թուականներէն եւ անկէ ետք, Եւրոպայի եւ Ամերիկայի իրենց հանգիստ կեանքը ձգելով գացին Իսրայէլ իրենց հայրենիքը կերտելու եւ բարգաւաճեցնելու: Այս օրերուն, հալէպահայերուն վիճակուած է այս բարձր պատիւը:

Այսօր, 2017 թուականին, սփիւռքի մեր բոլոր գաղութներուն մէջ, հայերուն նիւթական - տնտեսական վիճակը շատ լաւ է: Բնականաբար կան քանի մը հարիւր աղքատ ընտանիքներ, որոնք պետական կամ ազգականական նպաստներով կþապրուին: Սակայն, չախչախիչ մեծամասնութեան վիճակը (հաւանաբար 95 տոկոսին), շատ լաւ է:

Այս բարեկեցիկ, ինքզինք շտկած (տուն, գործ, գործատեղի, ինքնաշարժ, դրամատան հաշիւ, զաւակներու եւ թոռներու տէր, ուսեալ, եւայլն), եւ քիչ մըն ալ շփացած ու յղփացած մարդոցմէ քանի՞ հոգին պիտի ուզէր հոս ամէն բան աւրել, իր հանգիստ ու ապահով կեանքը ընդհատել եւ Հայաստան երթալ մշտական ապրելու, այսինքն ներգաղթելու եւ ամէն բան սկսիզբէն սկսելու:

Է. Ակնունին ըսած է .-ՙՀայը ամէն տեղ է փնտռում ապաստան, բացի այն վայրից որ կոչւում է Հայաստան՚ ... :

Բնականաբար պիտի գտնուին քանի մը հարիւր տեսլապաշտ, հայրենասէր, ուսեալ, արուեստագէտ, գիտնական եւ այլ մարզերու մէջ մասնագիտացած հայ տղաք որոնք պիտի երթան Հայաստան հոն ապրելու եւ իրենց կարողականութիւններն ու կարողութիւնները ի սպաս դնելու մեր հայրենիքին: Բայց, քանի մը հարիւրով, նոյնիսկ քանի մը հազարով հայրենիքը չի փրկուիր:

Անհրաժեշտ է որ ներգաղթողներու թիւը հասն հարիւր հաարներուն: Ես կը կարծեմ որ գոնէ 500,000 - 750,000 հայեր պէտք է ներգաղթեն որպէսզի Հայաստանի բնակչութիւնը մինջեւ 2040 հասի 4 միլիոնի եւ Հայաստանը ռազմական եւ այլ բնագաւարներու մէջ ապահով եւ զարգացող երկրի վերածուի:

4,000,000 թիւը ապահովելու համար, կը կարծեմ որ նախ պէտք է ԱՐՏԱԳԱՂԹը կասեցնել կամ զգալիօրէն նուազեցնել: Հայաստանը վերածել այնպիսի գրաւիչ երկրի մը, ուրկէ մարդիկ չ՚ուզեն արտագաղթել: Եւ այս նպատակին հասնելու համար առաջնահերթութիւն է գործերու ստեղծումը, ընկերային պայմաններու բարելաւումը եւ արդարադատութեան հաստատումը Հայաստանի ամբողջ տարածքին:

Հայաստանեան լուրերէն կ՚իմանանք որ ՀՀ Վարչապետին ջանքերով, ռուսահայ մեծահարուստ մը արդէն իսկ ծրագրած է մէկ միլիառ տոլար ներդրել Հայաստանի տնտեսութեան մէջ եւ բազմահարիւր գործատեղեր ստեղծել հոն: Սքանչելի:

Վանաձորի մէջ, երկու մեծ գործարաններ պիտի հիմնուին, ուր 450-500 գործատեղեր պիտի ստեղծուին:

Դարձեալ Վանաձորի մէջ, Ռուս-Իրանեան համագործակցութեամբ եւ շուրջ 150 միլիոն տոլար ներդրումով գործարան մը պիտի բացուի ուր 500 երիտասարդներու գործ պիտի հայթայթուի: Վանաձորի քաղաքապետ Պրն. Մամիկոն Ասլանեանի խօսքերով` ՙես կարծում եմ, այլ բազմաթիւ արձագանգներ ունենք, որ եթէ Վանաձորում տղամարդկանց աշխատատեղեր բացուեն, շատ ընտանիքներ կը վերադառնան Վանաձոր ապրելու եւ աշխատելու՚:

Պետութիւնը 100 միլիոն տոլար տրամադրած է Վանաձորի բարելաւման եւ բարեզարդման համար - ճամբաներու նորոգութեան, հանրային սպասարկութիւններու, արդիւնաբերութեան եւ գիւղատնտեսութեան, infrastructure-ի նորոգման աշխատանքներուն: Այս ծրագիրներուն վրայ պիտի հսկեն իտալացի մասնագէտները:

Նոյնպէս Վանաձորի մէջ, ՙՏիզնիլէնտ՚ եւ ՙԵունիվըրսըլ՚ ընկերութիւններու փորձագէտները ՙՏիզնիլէնտ՚ի նման ` ՙՆոյլէնտ՚ (Նոյի Երկիր) մը պիտի կառուցեն բնակչութեան եւ զբօսաշրջիկներու համար:

Վստահաբար Հայաստանի ուրիշ շրջաններու մէջ ալ նման զարգացումներ կան եւ քիչ մը ամէն տեղ սկսած են նոր գործատեղեր բացուիլ եւ մարդոց գործ հայթայթել: Նոր գործատեղերը պատճառ պիտի ըլլան որ մարդիկ չþարտագաղթեն, մնան Հայաստան եւ զայն զարգացնեն, տնտեսապէս, բարոյապէս եւ... անուշիկ մանուկներով բազմացնեն եւ դիւրացնեն ՙդէպի 4 միլիոն՚ նպատակակէտին իրականացումը:

Հայաստանէն երբեմն դրական լուրեր ալ կու գան ... :

Ո՞վ պիտի ներգաղթէ Հայաստան ... :

Առաջին առիթով այն հայաստանցիները որոնք անգործութեան եւ ընկերային անարդարութիւններու պատճառով լքեցին Հայաստանը եւ գլխաւորաբար Ռուսաստան գացին աշխատելու եւ ընտանիք պահելու: Քիչ չէ թիւը նաեւ անոնց` որոնք Արեւելեան եւ Հիւսիւսայի Եւրոպա գացին իրենց բախտը որոնելու: Այս մարդիկն ու ընտանիքները Հայաստան կը վերադառնան եթէ քանի մը տարի շարունակ Հայաստանը տնտեսական աճ ապահովէ եւ ընկերային կարգ մը հարցեր բարւոք լուծէ:

Հիմա հոս անհրաժեշտ է (հայրենիքի եւ սփիւռքի մասնակցութեամբ) ՙԱզգային Գաղափարախօսութեան՚ մը մշակումը ներգաղթի հիմնահարցին շուրջ, եւ պետական, հասարակական, եկեղեցական, կուսակցական, միութենական եւ այլ կառոյցներու ամբողջական եւ անմնացորդ համագործակցութիւնն ու գործնական աշխատանքը` այդ գաղափարախօսութեան քաղաքական գիծին իրականացման: Հայրենիք - Սփիւռք շատ սերտ գործակցութեան պէտք ունին եթէ կþուզեն ներգաղթը յաջողապէս իրագործել: Օրէնսդրական հիմքեր պէտք է ստեղծուին սփիւռքն ալ ներառելու այս ճակատագրական գործընթացին մէջ: Հայաստանի իշխանութիւնները պիտի սորվին հին եւ նոր սփիւռքին մտիկ ընել եւ համադրելով սփիւռքի միտքերը իրենց գաղափարներուն

հետ, իրագործել հոն յայտնուած իրատես եւ հայրենանպաստ տեսակէտները:

Բնականաբար, բացի բազմահազար գործատեղերէն, Հայաստանի բնակչութիւնը Աստուածատուր իրաւունքը ունի ընկերային եւ տնտեսական արդար եւ օրէնքի վրայ հիմնուած ընկերութեան մէջ ապրելու: ՙԱպահով եւ արժանապատիւ կեանք՚ը մարդուն ապահովութիւն կու տայ մնալու եւ պայքարելու իր եւ իր զաւակներուն բարւոք ապրելակերպին եւ ապագային համար: Եթէ մարդ ապագային հանդէպ ապահով չզգայ, բնականաբար աւելի ապահով միջավայր պիտի փնտռէ:

Որպէսզի ներգաղթի ծրագիրը եւ աշխատանքները յաջողին եւ 2040 թուականին Հայաստանը 4 միլիոն բնակչութիւն ունենայ, սփիւռքահայը, հին եւ նոր գաղութներն ու գաղթականները, արեւմտահայն ու արեւելահայ սփիւռքահայը պէտք է վստահութիւնը ունենան Հայաստանի իշխանութիւններուն վրայ, թէ Հայաստանի իրենց կեցութիւնն ու կեանքը ապահովուած պիտի ըլլան օրէնքի ուժով, թէ իրենց զաւակները ապահովուած պիտի ըլլան գործով, թէ օրէնքի առջեւ ամէն մարդ, մեծ թէ պզտիկ, հարուստ թէ աղքատ, հաւասար պիտի ըլլան, թէ ընկերային բոլոր ենթակառոյցները հաւասարապէս պիտի ծառայեն բոլորին, թէ կրթութիւնն ու առողջապահական սպասարկութիւններով ան ապահովուած պիտի ըլլայ, թէ Հայաստանի բանակին արդիականօրէն հզօրացումով իր եւ իր ընտանիքին ու սերունդներուն ֆիզիքական գոյութիւնը ապահովուած պիտի ըլլայ, թէ արդարութիւնը պիտի տիրէ նաեւ բանակին մէջ, թէ մաֆիան եւ կաշառակերութիւնը ջնջուած պիտի ըլլան, թէ... թէ... թէ... թէ ... այն ատեն Ռուսաստանէն թէ Արեւելեան Եւրոպայէն, Միջին Արեւելքէն թէ Ամերիկաներէն, Ասիայէն թէ Աւստրալիայէն երամ-երամ հայերը իրենց ճամպրուկները շալկած Հայաստան պիտի երթան ապրելու:

2017 - Հայաստանի բնակչութեան թիւը ` 2,979,600 ...

2040 - Հայաստանի բնակչութեան թիւը ` 4,000,318 ...

2065 - Հայաստանի բնակչութեան թիւը ` 5,515,844 ... Արցախ ` 775,445 ... (իրաւունք ունի՞նք լաւատես ըլլալու, երազելու, եւ մեր երազին ետեւէն վազելու)

Աղօթենք ` բայց պայքարինք ու աշխատինք, միասնաբար:

Եւ մենք ` պիտի յաջողի՛նք:

 

Վարդգէս Գուրուեան

Լոս Անճելըս

 

 

Պայքար շաբաթաթերթ, դրոշակակիր պաշտոնաթերթ Ռամկավար Ազատական կուսակցության

Լրահոս
Ամենաընթերցված

Նմանատիպ նորություններ