• USD 480.62
 • GBP 625.72
 • EUR 560.16
 • RUB 7.58
 • GEL 196.33
Հուլիս 23, 2018
Շարական

«Բարեխօսութեամբ Վերին քո զօրացդ

Միշտ անշարժ պահեայ զԱթոռն Հայկազեան»:

 

 

Աշխարհի ձայն, Լրահոս
13.11.2017 | 11:47

Հիմնուած է ազգայնական նոր՝ «Լաւ» կուսակցութիւնը… երկու Հայերով

Թուրքիոյ «Ազգայնական շարժում» կուսակցութեան (MHP) նախ­ կին անդամ, քաղաքական գործիչ Մերալ Աքշեներ, որ անցեալին Ներքին գործոց նա­ խարարուհի եւ Խորհրդարանի փոխնախագահուհի ալ եղած է, 2016-ին գլխաւորելէ ետք MHP-ի ներքին ընդդիմադիր­ ներու ճակատը` յատկապէս կուսակցութեան պարագլուխ Տեւլեթ Պահչելիի դէմ, նոյն տարուան Սեպտեմբերին վտա­ րուած էր անկէ: 2017 Հոկտեմբեր 25-ին ան հիմնած է նոր կուսակցութիւն մը՝ «Լաւ» («İyi»), որ կը յաւակնի Էր­ տողանի հետ գործակցող MHP-էն յուսախաբ թուրք ազգայնականները հաւաքել իր շուրջ: Ըստ երեւոյթին, շատ մը նախկին MHP-ականներ յատկապէս վրդոված են երբ Պահչելի ընդառաջելով Էրտողանի առաջար­ կին՝ զօրակցած էր անոր յօրինած նոր Սահմանադրութեան:

 

Հայ հիմ­նա­դիր­ներ

 Թուրք մամուլը անդրադառնալով նշեալ կուսակցութեան մեծ շուքով քաղաքական դաշտ մուտքին՝ կը խօ­ սի անոր հայ հիմնադիրներուն մասին ալ: Կ՚ըսուի, թէ նորաստեղծ կու­ սակցութիւնը ունի 60 հոգինոց հիմ­ նադիր խորհուրդ մը, որուն մաս կը կազմեն նաեւ երկու Հայեր՝ Էլմաս Կի­ րակոս եւ Թայլան Եըլտըզ: Թրքական թերթերը կը խօսին այդ երկու Հայերէն յատկապէս Էլմաս Կի­ րակոսի մասին, երբեմն ուշագրաւ պնդումներով: Օրինակ, Çukurova Barış gazetesi առցանց թերթի լրագ­ րող Էօմեր Ալփտողան այս մասին կը գրէ. «Էլմաս Կիրակոս կ՚ան- հանգստացնէ շատ մը թուրք ազ- գայնականներ։ Այսինքն, անոնք կը զարմանան, թէ ինչպէ՞ս Հայ մը կրնայ ըլլալ թուրք ազգայնական, եւ կը յարձակին անոր վրայ։ Որոշ ազ- գայնականներ ալ կ՚ենթադրեն, թէ Էլմաս Կիրակոս Հայաստանի կող- մէ ղրկուած լրտես է։ Սակայն ես կը կարծեմ, որ մեր այդ պիտակա- ւորումները սխալ են, եւ տիկին Էլ- մաս իրօք նուիրուած է Թուրքիոյ եւ թուրք ազգայնականութեան։ Նման օրինակ մը եղած է արդէն անց- եալին, երբԱզգայնական շարժումկուսակցութեան կազմին մէջ կը գտնուէր ծանօթ հայ գործիչ Լեւոն Փանոս Տապաղեանը», կը գրէ թուրք լրագրողը: Թրքական «haber7.com» առցանց թերթն ալ կը յիշեցնէ, թէ 2014-ին «Ակօս»-ին տուած հարցազրոյցին մէջ Էլմաս Կիրակոս արդէն յայտարարած էր, թէ լաւ յարաբերութիւններ ունի Մերալ Աքշեների հետ: «Տիկին Մերալ մեր տօներուն՝ կ՚այցելէ մեր եկեղեցի- ները, կը նստինք, կը զրուցենք։ Կը սիրեմ զինք։ Մեր վերջին հանդիպու- մին՝ ինծիաղջիկսըսաւ», տողերը կը վերարտադրէ թերթը նշեալ այդ հարցազրոցէն, աւելցնելով՝ թէ Էլմաս Կիրակոս անցեալին նաեւ յայտա­ րարած է. «Եկեղեցի կը յաճախեմ։ Իմ հաւատքը ունիմ։ Հայ եմ եւ երբեք չեմ ուրանար ծագումս։ Թուրք քա- ղաքացի եմ բայց ծագումով Հայ եմ։ Կը սիրեմ հայրենիքս, դրօշս (իմա՝ Թուրքիան եւ թրքական դրօշը - «ՆՅ») եւ պատիւ կը զգամ Թուրքիա ապրելով, Աթաթիւրքի զաւակը ըլլալով»։ «haber7.com» կը յիշեցնէ նաեւ որ երբ անցեալին Էլմասի հարց տրուած էր, թէ ի՞նչ կը մտածէ Մերալ Աքշե­ների՝ «Ապտուլլահ Էօճալանը Հայու սերմ է» (ազգայնական Թուրքերու բերնի ծամոց, կրկնակի նախատինք՝ թէ՛ հայկականութեան վերագրումով, թէ՛ ալ ատոր գռեհիկ ձեւով բնութագրումով - «ՆՅ») պնդումին, ան պա­տասխանած էր. «Կրնայ ըլլալ, որ այդպէս խօսած է ահաբեկչութեան պատճառով. պէտք չէ մոռնալ, որ Ներքին գործոց նախկին նախարարուհի է։ Կարելի է, իր եղբայրը նահատակուած ըլլալով, զգացականութեամբ՝ նման բան ըսած ըլլայ։ Կիները աւելի զգայուն կ՚ըլլան»։ Ինչ կը վերաբերի Թայլան Եըլտըզի, միայն կ՚ըսուի, թէ «Կուկըլ»-ի պաշտօնէն հրաժարած է միանալու համար Աքշեների կուսակցութեան: Ընկերային հարցախոյզերու արդիւնքները ցոյց կու տան, որ «Լաւ» կուսակցութիւնը կը վայելէ բա­ւական մեծ ժողովրդականութիւն եւ կ՚ակնկալուի, որ պիտի կարենայ Խորհրդարան մուտք գործել առանց մեծ դժուարութեան:

 

 

Աղբիւրը՝ Նոր Յառաջ   Լրահոս
  Հայ եկեղեցի, ՌԱԿ
  Ժամանակն է համազգային զգօնութեան. ՌԱԿ հայտարարութիւնը եկեղեցւոյ տագնապի շուրջ
  Օրացույց
  Ամենաընթերցված
  Եկեղեցական օրացույց
  /