• USD 482.26
  • GBP 635.33
  • EUR 557.01
  • RUB 7.52
  • GEL 196.44
Июнь 20, 2018
Армия - это возрождение армян, собирательный образ армян

Армия была и должна быть заботой государства, общества и всего армянства. Армия - это зеркало самопознания нации, рождение всех армян, собирательный образ армянского народа, его ответственность, переоценка истории и взгляд в будущее. Я не говорю красивых слов, я всего лишь отмечаю истину.

ВАЗГЕН САРГСЯН

RAG

Զինուոր ենք, Ռամկավար եւ ազատ,
Հայ ցեղի զաւակներ հարազատ,
Զըրահուած հայրենեաց հաւատքով,
Կը քալենք անվեհեր քովէ քով:
Մեր փառքն է աշխատանք եւ պայքար,
Մեր խօսքն է ճշմարիտ, խանդավառ,
Թո՛ղ բոլոր հայորդիք ցիրուցան,
Աշխարհի չորս կողմէն մեզի գան:
Եւ աչքերն ուղղուած Մասիսին,
Ուխտելով, մենք գոչենք միասին.
Զինուոր ենք, Ռամկավար եւ ազատ,
Հայ ցեղի զաւակներ հարազատ,
Զըրահուած հայրենեաց հաւատքով,
Օ՛ն, քալենք անվեհեր քովէ քով:

 

Календарь
Наиболее читаемые
Церковный календарь
/